Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Bezpłatna Rehabilitacja na urządzeniu Lokomat

Bezpłatna Rehabilitacja na urządzeniu Lokomat dla dzieci z MPDZ – Projekt dofinansowany z UE

Realizowany przez nas projekt dofinansowany z UE skierowany do dzieci dotkniętych MPDZ -bezpłatna rehabilitacja na innowacyjnym urządzeniu do rehabilitacji LOKOMAT (tylko kilka szt. w całej Polsce).

Zakres rehabilitacji objęty projektem nie jest refundowany przez NFZ jednak dzięki środkom z UE Państwa podopieczni będą mogli skorzystać z takiej pomocy bezpłatnie.

Bardziej szczegółowe informacje są zamieszczone na naszej stronie internetowej http://www.sawimed.pl/projekty-ue/63-krok-po-kroku-rehabilitacja-dzieci-z-mozgowym-porazeniem-dzieciecym

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Naftoport sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych
ELGROM
Chemone Polska sp. z o.o.
Kim Group Kuczek i Gaweł sp.j. – Kraków