Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Bezpłatna rehabilitacja

Constance Care Centrum Rehabilitacji k. Konstancina w ramach projektu „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” rozpoczyna zapisy na nieodpłatną rehabilitację dzieci z woj. mazowieckiego.

Program przewidziany jest dla dzieci w wieku 5-18 lat i obejmuje 15 terapii chodu w ciągu 6 miesięcy, nie mniej niż 2 cykle (2 x 15 terapii) oraz pełną diagnostykę wraz z analizą chodu.

Projekt trwa do czerwca 2020 r. rehabilitacja odbywa się w Constance Care w Kierszku k. Konstancina.

Program obejmuje następujące świadczenia:

1. przeprowadzenie kwalifikacji uczestników – badanie lekarskie,
2. badanie początkowe u osób zakwalifikowanych do programu (w tym analizę chodu)
3. terapię chodu z wykorzystaniem najnowszego robota stacjonarnego G-EO System obejmującą 15 sesji
4. badanie końcowe – ocenę wyników przeprowadzonej terapii

W związku z tym rozpoczynamy zapisy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5 – 18 lat do programu rehabilitacji chodu z wykorzystaniem najnowocześniejszego stacjonarnego robota G-EO System.

Podstawowe kryteria włączenia do programu:

– rozpoznanie MPD, wiek dziecka między 5 a 18 rokiem życia
– możliwość przejścia min. 4 metrów
– możliwość komunikacji (rozumienie poleceń, sygnalizowanie bólu, dyskomfortu, potrzeb)
– brak lekoopornej padaczki, brak dysproporcji w długości kończyn dolnych większych niż 2 cm
– i inne.

Warunek zgłoszenia do programu – wysłanie maila na adres info@constancecare.pl zawierającego:

1. imię, nazwisko dziecka i wiek dziecka (PESEL)
2. adres zamieszkania dziecka
3. imię i nazwisko opiekuna wraz z adresem zamieszkania
4. telefon kontaktowy do opiekuna

Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: (22) 111 00 57

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

RAWBUD
PBM Południe S.A.
IBA Bioton
Giełda Papierów Wartościowych S.A. – Warszawa
Fundacja Opiekuńcza IP – Kwidzyn S.A.