Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Zbiórki na Facebooku

ikona fbZapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizowania zbiórek pieniężnych w serwisie Facebook, na rzecz Podopiecznych i Fundacji.

Pełna instrukcja i informacje znajdują się w pliku do pobrania: Instrukcja dot. organizacji zbiorki na Facebooku

Ważne informacje:

  • Środki zebrane w ramach zbiórek na Facebooku trafiają na subkonto Podopiecznego Fundacji po miesiącu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  • Facebook i Fundacja nie pobierają prowizji od wpłacanych środków, niewielkie różnice w otrzymanych kwotach wynikają z wahań kursów walut (wypłaty otrzymujemy w EURO).
  • Jeżeli zbiórka zakładała zebranie np. 500 zł a zostało zebrane 750, nadwyżka również trafia na wskazany cel.
  • Uwaga, Fundacja zastrzega, że środki ze wszystkich zbiórek niezawierających wskazania dla podopiecznego zostaną zaksięgowane jako środki na rzecz działalności statutowej.

Zapytania prosimy zgłaszać za pomocą wiadomości na Facebooku Fundacji lub pod adresem: g.glazewska@dzieciom.pl 

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Andra Sp. z o.o., Warszawa
Fundacja Warbud – Warto Pomagać – Warszawa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Gdynia
Timex S.A. – Warszawa
TiM S.A., Bielsko Biała