Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

„Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”

„Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” to stowarzyszenie pielęgniarsko-opiekuńcze zrzeszające osoby niosące pomoc ludziom przewlekle chorym, porzuconym noworodkom oraz osobom najbardziej potrzebującym pomocy…

Powstało z inicjatywy grupy pielęgniarek, które na co dzień stykały się z narastającym problemem porzuconych noworodków. Nie mogły dłużej bezradnie przyglądać się maluchom zabieranym do domów dziecka… Postanowiły założyć Stowarzyszenie, ratujące dzieci przed bezdusznym systemem­­. W październiku 2000 roku powołały do życia Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny dla porzuconych noworodków (w chwili obecnej funkcjonuje, jako zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci).

Stowarzyszenie zapewnia porzuconym dzieciom m.in. fachową opiekę medyczną, całodobową troskę, która eliminuje objawy choroby sierocej. Umożliwia rodzicom adopcyjnym kontakt z dziećmi nawet 24h na dobę oraz uczy ich pielęgnacji i opieki nad maluszkami.

zdjęcie podopiecznego StowrzyszeniaOgromnym problemem Stowarzyszenia jest brak stabilnego systemu finansowania ze strony urzędów. Stowarzyszenie od trzech lat z własnych środków zebranych dzięki sponsorom i ludziom dobrego serca, finansuje pobyt dzieci w placówce, dając im szansę na lepsze życie. Są to szczególne przypadki dzieci z zespołem wad wrodzonych, z uszkodzeniami neurologicznymi, wadami serca, wrodzonymi wadami genetycznymi, dzieci obciążonych zdrowotnie, a do tego porzuconych.

Wprowadzone przez Prezesa NFZ zasady rozliczania świadczeń w sposób drastyczny zaniżyły realny koszt ich realizacji. Nikt nie zauważa problemu najmłodszej grupy pacjentów, specyfiki opieki nad nimi, ich całkowitej niesamodzielności. Dopiero interwencja mediów i dziennikarzy, na początku 2012 roku, którzy zrozumieli, jak wielką krzywdę można zrobić bezbronnym, chorym dzieciom wpłynęła na zmiany, które były określane jako tymczasowe. Ministerstwo Zdrowia obiecywało uregulowanie tej sytuacji zmianami w rozporządzeniu, niestety tylko obiecywało…

Dopiero w sierpniu b.r. po licznych spotkaniach Ministerstwo Zdrowia w końcu podjęło działania, mające na celu opracowanie wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej systemu umożliwiającego współfinansowanie placówek dla małych, chorych i porzuconych dzieci. Zmiany te jednak potrwają kilka miesięcy, a w chwili obecnej sytuacja finansowa jest coraz gorsza, z miesiąca na miesiąc brakuje coraz więcej pieniędzy.

zdjęcie podopiecznego Stowarzyszenia 2Aby uniknąć likwidacji placówki Stowarzyszenia, która w myśl nowej ustawy o pieczy zastępczej udowadnia, że może pomagać chorym, porzuconym dzieciom znaleźć własny dom (prawie 600 dzieci umieszczonych w rodzinach) potrzebna jest doraźna pomoc finansowa do momentu wprowadzenia w życie rozporządzenia regulującego system utrzymywania porzuconych dzieci, które nie mają rent, emerytur i świadczeń socjalnych na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Spotykamy się z życzliwością ze strony Urzędu Miasta, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, ale na uruchomienie pomocy z ich strony potrzeba czasu.

W chwili obecnej nie mamy żadnych środków finansowych, pomoc pieniężna z właściwych urzędów i instytucji dotrze do nas za kilka tygodni, dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o pilną pomoc finansową, która zapobiegnie likwidacji ośrodka i da dzieciom tak bardzo pokrzywdzonym przez los szansę na odzyskanie zdrowia i znalezienie nowej, kochającej rodziny.

Źródło zdjęć: Strona WWW Stowarzyszenia http://osrodekpreadopcyjny.prv.pl/

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Timex S.A. – Warszawa
Jelenia Plast Sp. z o.o., Jelenia Góra
TiM S.A., Bielsko Biała
GlaxoSmithKline Polska
Semeko Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o., Gdynia